received 901817560445271

Prekvapenie – niektorí naši spoluobčania alebo chalupári majú problém s čítaním alebo nevedia čo znamená slovo SKLO. Toto nahádzali do zelených kontajnerov určených pre sklo a riadne označených SKLO. Máme ich nafotených. Ostatní zodpovedne triediaci ľudia im touto cestou ďakujú. Rovnako zamestnanci Prevádzky, ktorý musia takýto odpad roztriediť.

received 432685954937436