Od septembra pôsobí v Bzinciach pod záštitou Podjavorinského športového klubu Volejbalový klub, ktorý združuje mladých volejbalistov vo veku od 10 do 17 rokov. Klub trénuje pod vedením Ivana Trchalu, pomocným trénerom je Miro

Smejko a Tanculienka

  • Detské predstavenie

             6.2.2020 o 17:00 h.

Starosta Obce Bzince pod Javorinou

Vás pozýva na tradičný

Pozvánka na stretnutie s " Mikulášom, Čertom a Anjelom ", 05.12.2019 o 17:00 hpd.