FB IMG 1514259273954

za to, že ani v tomto roku počas príprav na sviatky nemysleli len na seba, ale 23. decembra sa zúčastnili vianočného charitatívneho turnaja, tentoraz na liečbu Branka Domina, ktorý trpí barthovym syndrómom. Nielenže obsadili krásne 4. miesto, ale aj vďaka nim sa pre Branka vyzbieralo 3801 EUR.

A tým, že zápas odohrali v úplne nových - a treba dodať že najkrajších - dresoch, výrobu a zaplatenie ktorých zabezpečil P. Podradský, skvelo reprezentovali aj našu obec, za čo im patrí naozaj úprimné poďakovanie a prianie všetkého len toho najlepšieho.