zájazd dôchodcov

Obecný úrad v Bzinciach pod Javorinou,

Kultúrna komisia pri OZ a ZO JDS v Bzinciach p.J. poriadajú

pre dôchodcov autobusový zájazd

POZNAJ KRÁSNY LIPTOV A JEHO OKOLIE      dňa 4. septembra 2019

Poplatok na účastníka zájazdu je 18 euro.

                              Záujemci sa môžu prihlásiť na OcÚ u J.Kuhajdovej č.t.0907497749