20200611 164229 1

Dobrý deň.

Vážená pani prednostka, starostka/pán prednosta, starosta, dňa 11.6.2020 o 18,00 hod, pred OC Laugaricio, 7271 Belá, 911 01 Trenčín,

sa uskutoční slávnostné odovzdanie vozidiel IVECO Daily.

Odovzdania sa zúčastní aj minister vnútra Slovenskej republiky. Ing. Roman Mikulec, MSc.

Na základe toho by som Vás chcel požiadať o účasť na odovzdávaní a zároveň o zabezpečenie účasti starostu obce resp. zástupcu a  člena Vášho DHZO, ktorý odvezie prevzatú techniku..

Na odovzdaní je potrebné sa dostaviť včas, min 30min. pred dohodnutým časom odovzdania.

Vozidlá Iveco Daily budú odovzdané:

1

Dolná Súča

2

Trenčianske Teplice

3

Kšinná

4

Malé Hoste

5

Mikušovce

6

Bzince pod Javorinou - Hrubá Strana

7

Krajné - Matejovec

8

Jablonka

9

Bošany

10

Udiča - Prosné

11

Valaská Belá

12

Horovce

13

Lednické Rovne - Horenická Hôrka