Cetuna pamatnik

Pri príležitosti výročia Slovenského národného povstania vás pozývam na položenie vencov k pamätníkom v Bzinciach pod Javorinou, v Hrušovom a v Cetune. Položenie vencov sa bude konať dňa 29.8.2021 od 13,00hod v uvedenom

poradí a je súčasťou programu Dní obce dotovaných EU, s názvom „Miesto SZPB v modernej histórii obce – protifašistický odboj na Cetune“. Predsedu SZPB poprosím o krátky príhovor po položení vencov pri pamätníku na Cetune.