Dovoľujeme si Vás informovať, že termín pre ukončenie projektov žiadateľov o kreatívny voucher sa predĺžil do mája.

Od septembra pôsobí v Bzinciach pod záštitou Podjavorinského športového klubu Volejbalový klub, ktorý združuje mladých volejbalistov vo veku od 10 do 17 rokov. Klub trénuje pod vedením Ivana Trchalu, pomocným trénerom je Miro