Vážení občania,

 

Obecný úrad Bzince pod Javorinou vás týmto oboznamuje s povinnosťou, ktorá sa týka trvalého označenia vášho psa –  tzv. „chipovania“. Termín pre splnenie si tejto povinnosti každým majiteľom psa je 31.10.2019.

Povinnosť pre vlastníkov identifikovať psa sa vzťahuje na všetkých psov, ktorí sú chovaní na území Slovenskej republiky.

Pekný deň,

v mene pani primátorky mesta Púchov Kataríny Henekovej, Vám dávame do pozornosti, spustenie Petície za obnovenie detskej ambulantnej pohotovostnej služby v Púchove, ktorá bola od 1. júla 2019 v tomto okresnom meste zrušená.

OBEC BZINCE POD JAVORINOU

EVANJELICKÝ A. V. CIRKEVNÝ ZBOR V BZINCIACH POD JAVORINOU

TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE Vás pozývajú na " Spomienka na významné osobnosti "

 

Tvorivá nedeľa na tému - " Dušičky " KD Cetuna 13.10.2019 o 14:00 hod

Pátek 13. 9. 2019 od 20:00 Hodová zábava s místní skupinou Bastila a diskotéka, Zámeček
Sobota 14. 9. 2019 od 18:00 Hodová zábava s DH Javorinka a Jan Janových, Zámeček
Neděle 15. 9. 2019 v 10:00 Sraz krojovaných u Zámečku, průvod do kostela s DH Javorinka
od 10:30 Slavnostní hodová mše svatá, kostel Povýšení sv. Kříže

Oznamujeme Vám ,že dňa 17.9.2019, v utorok v čase 8.00 - 8:45 očná optika ANPEK z Banskej Bystrice, uskutoční meranie zrakovej ostrosti zdarma, v priestoroch zasadačky obecného úradu.

Priatelia,  Pre malou chvíľou prebehlo historicky prvé žrebovanie v rámci charitatívnej akcie STAROSTOVIA DEŤOM...

Všetko nájdete tu: https://www.youtube.com/channel/UCbJVBJyHaslze4EXF-Cl2VQ

Gratulujem víťazovi ..

 

OcÚ zaujala myšlienka s výsadbou stromčeka pre novorodenca a pýta sa občanov Bziniec p.J.: Uvítali by ste niečo podobné aj v našej obci? Do úvahy by mohol pripadať priestor(parčík) pri 12 bytovke na ľavej strane smerom na Cetunu. Napíšte nám svoj názor, prípadne iný návrh. Ďakujeme.

https://www.dobrenoviny.sk/c/170910/h-tesare-v-sade-potomkov-ma-strom-kazde-novonarodene-dieta

Vážená paní, vážený pane,

dovolte mi, abych Vás touto cestou pozvala na 11. ročník celostátní prodejní zahradnické výstavy Floria PODZIM BONSAI 2019, která se uskuteční v termínu 27. – 29. září 2019 na Výstavišti Kroměříž.

Partizánske skupiny, boje, zrady aj odvážne činy, vypálené domy, odvlečení chlapi. Nevyhli sa im ani viaceré obce západného Slovenska. Iveta Pospíšilová sa  zamerala na oblasti podjavorinského kraja okolo Starej Turej, Nového Mesta nad Váhom a Vrbového. Krátke umelecko-publicistické pásmo pripravila v spolupráci s majsterkou zvuku Andreou Görnerovou.

www. povstalci-spod-velkej-javoriny

Pošta Bzince pod Javorinou - Dočasná úprava hodín pre verejnosť od 19.08.19 - 30-08.19

 

Srdečne Vás pozývame na celodenný autobusový zájazd do Termálneho kúpaliska Vincov les v meste Sládkovičovo.

Termálna voda vyviera s teplotou vody 61°C Vonkajší areál ponúka dva rekreačné bazény, plavecký bazén,

kľudový bazén a detský bazén .Vo vútornom areály sa nachádza komplex určený na rehabilitáciu a rekreáciu.

Niečo o našej obci :  medzi 8 min a 16 min je o našej obci:

Busmania zo dňa 12.08.2019