Vážení občania,

Dnes sme sa pozreli ako naši občania v miestnych častiach triedia odpad. Poznatky formou fotografií pripájam. Zároveň opakujem žiadosť a prosbu smerom k občanom, ktorí stále netriedia, aby sa pridali k tým, ktorí poctivo odpad

Bezohľadnosť a arogancia - Stav dnes 18.6.2020 na státí pri R.Klimovi.

Chcete cestovať autobusom  alebo vlakom ??

Na našej stránke obce si jednoducho vyhľadáte požadovaný spoj prostredníctvom novej aplikácie UBIAN online, ktorá je umiestnená v pravej časti stránky, pod rubrikou - Vyberáme.

 

Žiadame všetkých občanov, aby do žltých kontajnerov a vriec na plasty
nevhadzovali veľkorozmerné plasty:

Coop Jednota Bzince pod Javorinou oznamuje svojim zákazníkom, že od 9.6.2020 t.j. od utorka od 10,00hod bude prebiehať inventúra. Predajňa bude opäť otvorená od pondelka 15.6.2020.

sme spoločnosť Certipo s.r.o. Trenčín - akreditované laboratórium podľa EN ISO/IEC 17025: 2017.

Naša spoločnosť sa zaoberá akreditovanými rozbormi pitných, bazénových vôd (fyzikálno-chemický, mikrobiologický a biologický rozbor) a odpadových vôd  vypúšťaných do verejnej kanalizácie a odpadových vôd z čistiarni odpadových vôd ( studne, rozbory vody pri novostavbe, pitná voda, bazénová voda a iné...)