Podjavorinský športový klub Bzince pod Javorinou vás pozýva na Katarínsku zábavu dňa 23. novembra 2019 o 20:00 hod v reštaurácií PKP.

Dom kultúry Javorina Stará Turá Vás srdečne pozýva na Kopaničársky jarmek, ktorý sa uskutoční v piatok 18. októbra 2019 od 10.00 do 18.00 hod. v dome kultúry.

Pre návštevníkov sme pripravili bohatú ponuku remeselných výrobkov, hand made výrobkov, tradičného občerstvenia, tvorivé dielne pre deti.

Obec Bzince pod Javorinou

a Evanjelická a.v. cirkev v Lubine

Vás pozývajú na

 pietnu spomienku v Bzinciach pod Javorinou a Hrušovom

Naša obec Bzince pod Javorinou sa zapojila do projektu prípravy a vydania knihy

Čarovné Stredné Považie

V obci Bzince pod Javorinou budujeme Sad potomkov, v ktorom bude mať svoj strom každé novonarodené dieťa od roku 2020. Vyčlenený je priestor(parčík) pri 12 bytovke na ľavej strane smerom na Cetunu. V miestnych častiach budú vyčlenené priestory do konca roku. Na každom stromčeku(pri ňom) bude tabuľka s nápisom:

Výzva mladým.

Starosta obce v spolupráci s Kultúrnou komisiou obecného zastupiteľstva vyzývajú mládež obce k založeniu  Klubu mladých(KM) Bzince pod Javorinou(môže byť aj iný názov). Bola by to politicky nezávislá a neformálna mládežnícka skupina, ktorá pracuje pod gesciou Kultúrnej komisie Obecného zastupiteľstva v Bzinciach pod Javorinou.

Termín konania :           12.10.2019

Miesto zrazu :               Nové Mesto nad Váhom, parkovisko pri Bille  /za poliklinikou/

Hodina zrazu :              odchod o  8.30                        príchod okolo  18.00