60._výročia_Telovýchovnej_jednoty_v_Priepasnom.pdf

Obec Priepasné Vás srdečne pozýva v sobotu dňa 6.7.2019 na oslavy 60. výročia Telovýchovnej jednoty v Priepasnom podporené Trenčianskym samosprávnym krajom.

Vážená pani starostka, pán starosta,

v poslednom čase eviduje Štátna ochrana prírody, Správa CHKO Biele Karpaty narastajúci počet sťažností zo strany širokej verejnosti - starostov, občanov, farmárov, lesníkov, turistov, cyklistov, poľovníkov, milovníkov prírody.

Od 01.07.2019 počas letných prázdnin Obecný úrad a Obecná knižnica v Bzinciach pod Javorinou pozýva všetky deti na letný tábor " Zaži leto s knihou "

Máte záujem o novinky, ktoré sa budú diať v obci Bzince pod Javorinou a jej miestnych častiach úplne         ZDARMA ?

Dobrý deň,

Ako asi všetci viete v máji nám vytopilo kotolňu KD Cetuna. V súčasnosti riešime cez poistnú udalosť vymaľovanie kotolne a priľahlých priestorov. Hľadáme maliara/maliarov - živnostníkov, ktorý by túto prácu vykonali na faktúru. Potreboval by som cenovú ponuku a samozrejme realizáciu v priebehu mesiacov august - september.

PŠK Bzince pod Javorinou Vás dňa 06.07.2019 pozýva na tradičný " Bzinský šport pre správnych chlapov "

DHZ Bzince pod Javorinou Vás srdečne pozýva na Petro-Pavlovskú zábavu vo dvore požiarnej zbrojnice

Kultúrna komisia pri OÚ Bzince pod Javorinou Vás pozýva na koncert Myjavskej rockovej skupiny

NighTeen_SevenTies.pdf

FC Babice Vás srdečne pozýva na oslavy - " 90.Let kopané ". Oslava sa uskutoční v sobotu  29.06.2019.

Komora veterinárnych lekárov oznamuje, že v sobotu  22.06.2019 sa vykoná povinné očkovanie psov proti besnote.

Ockovanie_psov.pdf