Od septembra pôsobí v Bzinciach pod záštitou Podjavorinského športového klubu Volejbalový klub, ktorý združuje mladých volejbalistov vo veku od 10 do 17 rokov. Klub trénuje pod vedením Ivana Trchalu, pomocným trénerom je Miro

Smejko a Tanculienka

  • Detské predstavenie

             6.2.2020 o 17:00 h.