Naša obec Bzince pod Javorinou sa zapojila do projektu prípravy a vydania knihy

Čarovné Stredné Považie

V obci Bzince pod Javorinou budujeme Sad potomkov, v ktorom bude mať svoj strom každé novonarodené dieťa od roku 2020. Vyčlenený je priestor(parčík) pri 12 bytovke na ľavej strane smerom na Cetunu. V miestnych častiach budú vyčlenené priestory do konca roku. Na každom stromčeku(pri ňom) bude tabuľka s nápisom:

Výzva mladým.

Starosta obce v spolupráci s Kultúrnou komisiou obecného zastupiteľstva vyzývajú mládež obce k založeniu  Klubu mladých(KM) Bzince pod Javorinou(môže byť aj iný názov). Bola by to politicky nezávislá a neformálna mládežnícka skupina, ktorá pracuje pod gesciou Kultúrnej komisie Obecného zastupiteľstva v Bzinciach pod Javorinou.

Termín konania :           12.10.2019

Miesto zrazu :               Nové Mesto nad Váhom, parkovisko pri Bille  /za poliklinikou/

Hodina zrazu :              odchod o  8.30                        príchod okolo  18.00

Vážení občania,

 

Obecný úrad Bzince pod Javorinou vás týmto oboznamuje s povinnosťou, ktorá sa týka trvalého označenia vášho psa –  tzv. „chipovania“. Termín pre splnenie si tejto povinnosti každým majiteľom psa je 31.10.2019.

Povinnosť pre vlastníkov identifikovať psa sa vzťahuje na všetkých psov, ktorí sú chovaní na území Slovenskej republiky.

Pekný deň,

v mene pani primátorky mesta Púchov Kataríny Henekovej, Vám dávame do pozornosti, spustenie Petície za obnovenie detskej ambulantnej pohotovostnej služby v Púchove, ktorá bola od 1. júla 2019 v tomto okresnom meste zrušená.

OBEC BZINCE POD JAVORINOU

EVANJELICKÝ A. V. CIRKEVNÝ ZBOR V BZINCIACH POD JAVORINOU

TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE Vás pozývajú na " Spomienka na významné osobnosti "

 

Tvorivá nedeľa na tému - " Dušičky " KD Cetuna 13.10.2019 o 14:00 hod

Pátek 13. 9. 2019 od 20:00 Hodová zábava s místní skupinou Bastila a diskotéka, Zámeček
Sobota 14. 9. 2019 od 18:00 Hodová zábava s DH Javorinka a Jan Janových, Zámeček
Neděle 15. 9. 2019 v 10:00 Sraz krojovaných u Zámečku, průvod do kostela s DH Javorinka
od 10:30 Slavnostní hodová mše svatá, kostel Povýšení sv. Kříže