Mesto Spišská Stará Ves sa prihlásilo do súťaže o detské ihrisko Žiahadielko 2020.

Milí spoluobčania,


bežia prvé hodiny roku 2020 a je pre mňa veľkou cťou  prihovoriť sa  Vám na jeho začiatku. 

Na prahu nového roku by som sa rád poďakoval za spoluprácu poslancom obecného zastupiteľstva, ktorých názory a postoje si veľmi vážim, zamestnancom obecného úradu, ktorí sú mojou oporou,   vedeniu základnej školy s

Vážení spoluobčania,

„rok sa s rokom zišiel“ a opäť nás posunul pred prah najkrajšieho obdobia roka, Vianoc. Pre každého z nás známy pocit a jasná predstava krásnych chvíľ strávených v kruhu rodiny. Veď byť obklopený svojimi blízkymi v čase Vianoc je krásny dar, ktorý si želáme všetci. To, že nás čas Vianoc vracia do minulosti a do krásnych rokov mladosti nás napĺňa pocitom šťastia, lásky a pokoja. Veď počas celého uponáhľaného roka, plného každodenných starostí je pocit

Poskytujeme občanom službu v podobe merania zrakovej ostrosti zdarma, s možnosťou dať si vymeniť dioptrické sklá do vlastného rámu, alebo vyhotovenia komplexných okuliarov.

OZNAM_9.docx