Oznamujeme Vám ,že dňa 17.9.2019, v utorok v čase 8.00 - 8:45 očná optika ANPEK z Banskej Bystrice, uskutoční meranie zrakovej ostrosti zdarma, v priestoroch zasadačky obecného úradu.

Priatelia,  Pre malou chvíľou prebehlo historicky prvé žrebovanie v rámci charitatívnej akcie STAROSTOVIA DEŤOM...

Všetko nájdete tu: https://www.youtube.com/channel/UCbJVBJyHaslze4EXF-Cl2VQ

Gratulujem víťazovi ..

 

OcÚ zaujala myšlienka s výsadbou stromčeka pre novorodenca a pýta sa občanov Bziniec p.J.: Uvítali by ste niečo podobné aj v našej obci? Do úvahy by mohol pripadať priestor(parčík) pri 12 bytovke na ľavej strane smerom na Cetunu. Napíšte nám svoj názor, prípadne iný návrh. Ďakujeme.

https://www.dobrenoviny.sk/c/170910/h-tesare-v-sade-potomkov-ma-strom-kazde-novonarodene-dieta

Vážená paní, vážený pane,

dovolte mi, abych Vás touto cestou pozvala na 11. ročník celostátní prodejní zahradnické výstavy Floria PODZIM BONSAI 2019, která se uskuteční v termínu 27. – 29. září 2019 na Výstavišti Kroměříž.

Partizánske skupiny, boje, zrady aj odvážne činy, vypálené domy, odvlečení chlapi. Nevyhli sa im ani viaceré obce západného Slovenska. Iveta Pospíšilová sa  zamerala na oblasti podjavorinského kraja okolo Starej Turej, Nového Mesta nad Váhom a Vrbového. Krátke umelecko-publicistické pásmo pripravila v spolupráci s majsterkou zvuku Andreou Görnerovou.

www. povstalci-spod-velkej-javoriny

Pošta Bzince pod Javorinou - Dočasná úprava hodín pre verejnosť od 19.08.19 - 30-08.19

 

Srdečne Vás pozývame na celodenný autobusový zájazd do Termálneho kúpaliska Vincov les v meste Sládkovičovo.

Termálna voda vyviera s teplotou vody 61°C Vonkajší areál ponúka dva rekreačné bazény, plavecký bazén,

kľudový bazén a detský bazén .Vo vútornom areály sa nachádza komplex určený na rehabilitáciu a rekreáciu.

Niečo o našej obci :  medzi 8 min a 16 min je o našej obci:

Busmania zo dňa 12.08.2019

Dom kultúry Javorina a mesto Stará Turá Vás srdečne pozývajú na 13. ročník tradičného podujatia Remeslá našich predkov v piatok 9. augusta 2019 od 10,00 hod. na Námestie slobody i do Domu kultúry Javorina.  

Rokovanie OZ sa uskutoční 7. augusta 2019 o 17:00 hod. v malej sále DHZ Bzince pod Javorinou.

Pozývame vás na celodenný autobusový zájazd na Termálne kúpalisko Štrand v Nových Zámkoch. Zájazd na kúpalisko bude 3. augusta 2019.

Pozývame vás na celodenný autobusový zájazd na Termálne kúpalisko Štrand v Nových Zámkoch.

Vážení spoluobčania!
Od 3. júla je v prevádzke zberný dvor pri PD v Bzinciach pod Javorinou. Prevádzková doba je v stredu od 14 :00 do 18:00 hod. a v sobotu od 10:00 do 14:00 hod.

Podjavorinský športový klub v spolupráci s obcou Bzince pod Javorinou vás pozývajú na oslavu pri príležitosti 90. výročia založenia PŠK Bzince pod Javorinou.