Žiadame všetkých občanov, aby do žltých kontajnerov a vriec na plasty
nevhadzovali veľkorozmerné plasty:

Coop Jednota Bzince pod Javorinou oznamuje svojim zákazníkom, že od 9.6.2020 t.j. od utorka od 10,00hod bude prebiehať inventúra. Predajňa bude opäť otvorená od pondelka 15.6.2020.

sme spoločnosť Certipo s.r.o. Trenčín - akreditované laboratórium podľa EN ISO/IEC 17025: 2017.

Naša spoločnosť sa zaoberá akreditovanými rozbormi pitných, bazénových vôd (fyzikálno-chemický, mikrobiologický a biologický rozbor) a odpadových vôd  vypúšťaných do verejnej kanalizácie a odpadových vôd z čistiarni odpadových vôd ( studne, rozbory vody pri novostavbe, pitná voda, bazénová voda a iné...)

Na základe požiadavky obyvateľov Vašej obce by sme mali záujem spraviť zber - výkup papiera (výmenou za hygienické výrobky) vo vašej obci. 

Dátum :Utorok 25. 8. 2020