Vážení rodičia,

počas aktuálneho roka sa vďaka COVID-19 pandémii preniesla väčšina stretnutí do virtuálneho prostredia.  Táto zmena sa však týka i školského procesu a to nie len vysokoškolákov a stredoškolákov, ale i žiakov základných škôl – vašich detí.

Vzhľadom k tomu, že naďalej pretrvávajú nedoplatky na daniach a smetiach zverejňujeme občanov, ktorí nemajú tieto poplatky uhradené za rok 2020 a za roky 2018 – 2019. Zároveň ich vyzývame k ich uhradeniu.

NEDOP._CETUNA.xlsx

NEDOP._BZINCE.xlsx

NEDOP._HR.Strana.xlsx

Dobrý deň,

týmto Vám chcem oznámiť, že od dneska t.j. 3.11.2020 je spoločný úrad samosprávy z dôvodu karantény zatvorený a nebude fungovať minimálne do 9.11.2020.

Všetci zamestnanci zostávajú doma, takže nevybavíte nič ani telefonicky a nebude fungovať ani podateľňa.O nových skutočnostiach Vás budem informovať.

Za vzniknuté nepríjemnosti sa vopred ospravedlňujem.

Vážení občania,

 

Tak, ako v minulom roku aj v tomto roku plánuje Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou udeliť Cenu obce vybraným obyvateľom prípadne organizáciám našej obce.

Cena obce sa udeľuje v zmysle Štatútu obce , § 33. Podľa tohto paragrafu sa Cena obce udeľuje za: