Vazeny zakaznik,
Radi by sme Vas upozornili, ze v ramci skvalitnenia nasich sluzieb budeme dna 17.6.2021 v case 00:00 - 06:00 vykonavat udrzbu chrbticovej technologie v lokalite Trenčín, Ilava a okolie. V uvedenom case moze dojst k niekolkym kratkym

V piatok  9. júla 2021 o 12. hodine sa uskutoční pravidelné preskúšanie varovnej siete sirén na území Slovenskej republiky dvojminútovým stálym tónom.  Preskúšanie sirén sa vykonáva v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva.

Vážení zástupcovia miest, obcí a miestnych samospráv,

dovoľte nám obrátiť sa na Vás s prosbou o pomoc, súvisiacu s komunikáciou našej jedinej verejno-prospešnej zbierky - Deň narcisov. Veľmi potrebujeme, aby sa informácie o jeho konaní dostali do povedomia čo najväčšieho počtu ľudí.

Našiel sa Vajmarský stavač na Hrubej Strane  - info +421 907 776 580

Riaditeľ školy Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom vyhlásil po prerokovaní pedagogickej rady druhé kolo prijímacích skúšok v študijnom päťročnom odbore bilingválneho slovensko-nemeckého gymnázia (7902J 74 gymnázium – bilingválne štúdium).

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT v spolupráci s Finančnou správu varuje pred podvodnými e-mailami, ktoré sú vytvorené tak, aby navodili dojem, že ich odosielateľom je Finančná správa. Predmetný e-mail sľubuje vrátenie finančného obnosu.

Chcel by som sa „poďakovať“ niekomu tak bezohľadnému za vysypanie stavebného odpadu na hornom cintoríne – viď. obrázky. Len pre jeho informáciu – už rok a pol funguje zberný dvor, na ktorom máme kontajner pre zber stavebného odpadu. Tento odpad sa nám potom ráta do triedeného odpadu. Zberný dvor je otvorený v stredu a v sobotu, prípadne v pracovnej dobe na požiadanie. Čo bránilo dotyčnému spraviť veci tak ako sa majú????!!!!