Mestá a obce môžu od 1. mája 2021  sankcionovať držiteľov vozidiel za porušenie zákazu zastavenia a státia. Budú môcť zasielať rozkazy s pokutou priamo na adresu držiteľa vozidla bez nutnosti prejednávať toto porušenie osobne s vodičom. Túto možnosť mal doteraz len Policajný zbor. 

Pri príležitosti 149.výročia narodenia Ľudmily Ríznerovej Podjavorinskej  mala Únia žien naplánovaný pravidelný turistický pochod. Vzhľadom k pretrvávajúcim opatreniam nie je možné pochod organizovať hromadne. Individuálne však áno. Dávam preto do pozornosti možnosť zamerať individuálnu turistiku dňa 1.5.2021 v čase 9,00 – 15,00hod smerom na Zámečníkech lúku. Možná trasa – Bzince p.J. – Hrušové – Zámečníkech lúka.

Prajem pokojné prežitie veľkonočných sviatkov v kruhu vašich najbližších.

Ing.Dušan Málik, Starosta obce

Základná škola nár. um. Ľ. Podjavorinskej s MŠ Bzince pod Javorinou

Vážení rodičia, občania!

Ak ste sa rozhodli darovať 2 % zo svojej dane OZ Podjavorinskej deti, tlačivo 2 % je na našej školskej stránke www.zsbzince.edupage.org, na obecnej stránke www.obecbzince.sk a tiež vám ho pošleme e-mailom.

Vzhľadom na pandemickú situáciu bol tento rok prijatý iný  systém platenia ročného poplatku za smeti. Na to nadväzuje i doručenie nálepky na smetnú nádobu. Nálepky sa budú roznášať v priebehu apríla. Po roznesení všetkých nálepiek  vás budeme informovať od akého dátumu budú platiť.

Žiadame občanov, aby dodržiavali nariadenia vyplývajúce z pandemickej situácie a pokyny pracovníka na zbernom dvore: - treba počkať v rade pred zberným dvorom -  očkať pokiaľ vás sám pracovník nevyzve, aby ste vstúpili - odpad je potrebné mať vytriedený: plasty, železo, stavebný odpad, kartón - papier, sklo, pneumatiky, nábytok rozobratý - drevo: čalúnenie, drevo – bez veľkej časti železa, matrace. Snažíme sa, čo najviac triediť odpad privezený do zberného dvora a veríme, že nám s tým pomôžete tak, že ho priveziete pripravený. Nie, ako sa stáva veľmi často, že to všetko máte na jednej kope.