Vážení zástupcovia miest, obcí a miestnych samospráv,

dovoľte nám obrátiť sa na Vás s prosbou o pomoc, súvisiacu s komunikáciou našej jedinej verejno-prospešnej zbierky - Deň narcisov. Veľmi potrebujeme, aby sa informácie o jeho konaní dostali do povedomia čo najväčšieho počtu ľudí.

Našiel sa Vajmarský stavač na Hrubej Strane  - info +421 907 776 580

Riaditeľ školy Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom vyhlásil po prerokovaní pedagogickej rady druhé kolo prijímacích skúšok v študijnom päťročnom odbore bilingválneho slovensko-nemeckého gymnázia (7902J 74 gymnázium – bilingválne štúdium).

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT v spolupráci s Finančnou správu varuje pred podvodnými e-mailami, ktoré sú vytvorené tak, aby navodili dojem, že ich odosielateľom je Finančná správa. Predmetný e-mail sľubuje vrátenie finančného obnosu.

Chcel by som sa „poďakovať“ niekomu tak bezohľadnému za vysypanie stavebného odpadu na hornom cintoríne – viď. obrázky. Len pre jeho informáciu – už rok a pol funguje zberný dvor, na ktorom máme kontajner pre zber stavebného odpadu. Tento odpad sa nám potom ráta do triedeného odpadu. Zberný dvor je otvorený v stredu a v sobotu, prípadne v pracovnej dobe na požiadanie. Čo bránilo dotyčnému spraviť veci tak ako sa majú????!!!!

Mestá a obce môžu od 1. mája 2021  sankcionovať držiteľov vozidiel za porušenie zákazu zastavenia a státia. Budú môcť zasielať rozkazy s pokutou priamo na adresu držiteľa vozidla bez nutnosti prejednávať toto porušenie osobne s vodičom. Túto možnosť mal doteraz len Policajný zbor. 

Pri príležitosti 149.výročia narodenia Ľudmily Ríznerovej Podjavorinskej  mala Únia žien naplánovaný pravidelný turistický pochod. Vzhľadom k pretrvávajúcim opatreniam nie je možné pochod organizovať hromadne. Individuálne však áno. Dávam preto do pozornosti možnosť zamerať individuálnu turistiku dňa 1.5.2021 v čase 9,00 – 15,00hod smerom na Zámečníkech lúku. Možná trasa – Bzince p.J. – Hrušové – Zámečníkech lúka.