Milé manželky, priateľky, mamičky a babičky!

        Dnes si mnohí pripomínajú Medzinárodný deň žien. Niektorí kvetinou, niektorí bozkom, niektorí sladkosťou alebo spoločným posedením si v kruhu svojich najbližších. Určite sa nájdu aj takí, ktorí si tento deň

Gymnázium M. R. Štefánika Vás pozýva na diskusiu do online priestoru o možnostiach štúdia.Diskusia sa uskutoční 11.3.2021 o 17 00. Link na pripojenie nájdete na webovej stránke a Facebooku školy Gymnázium M. R. Štefánika.

Dnes si pripomíname 70. výročie úmrtia našej rodáčka Ľudmily Riznerovej Podjavorinskej.

Z jej článku o Bzinciach a Bzinčanoch z r.1911:

Včera podvečer trávili dievčatá spoločné chvíle v amfiteátri pri hudbe a pri..... Pri čom vidíte na fotografiách. Verím, že dnes si to prídu upratať.

Žiadame občanov o rešpektovanie termínu, v ktorom bolo možné si požiadať o zaslanie rozhodnutia o poplatku za komunálny odpad a daň z nehnuteľnosti elektronicky. Tento termín skončil 12.2.2021. Po tomto termíne už budú  občanom rozhodnutia doručené do domácnosti. Bude možné ich zaplatiť  priloženým šekom alebo bankovým prevodom. Po uhradení poplatku Vám doručíme nálepku na smetnú nádobu priamo k Vám domov. Ďakujeme za porozumenie. Obecný úrad

Básnička „Covidová“

Čosi sa tu prihodilo  v našej dedine,

povedzte o tom celej svojej rodine.

Takto si predstavujú niektorí naši občania separovanie skla. V kontajneri na sklo bol nahádzaný komunálny odpad – viď. obrázok. Je zarážajúce, že po dvoch rokov výziev a prosieb sa nájde niekto, kto spraví niečo také. Je to vizitka  ľahostajnosti, arogancie a ignorancie k svojmu okoliu, k snahe väčšiny občanov obce riadne triediť odpad.

Obmieňate nábytok? Kuchynské vybavenie?

Nezisková organizácia Tectum Vitae n. o., ktorá pripravuje prevádzkovanie Centra sociálnej pomoci na Hrubej Strane vás žiada o pomoc pri zabezpečovaní vybavenia. Jedná sa hlavne o rozťahovacie postele, poschodové postele a detské postieľky. Ale aj iné veci do domácnosti.Materiál môžete odovzdať v zbernom dvore.Ďakujeme za akúkoľvek pomoc.Tectum Vitae n.o.