Smejko a Tanculienka

  • Detské predstavenie

             6.2.2020 o 17:00 h.

Mesto Spišská Stará Ves sa prihlásilo do súťaže o detské ihrisko Žiahadielko 2020.

Milí spoluobčania,


bežia prvé hodiny roku 2020 a je pre mňa veľkou cťou  prihovoriť sa  Vám na jeho začiatku. 

Na prahu nového roku by som sa rád poďakoval za spoluprácu poslancom obecného zastupiteľstva, ktorých názory a postoje si veľmi vážim, zamestnancom obecného úradu, ktorí sú mojou oporou,   vedeniu základnej školy s