Vážení spoluobčania,

„rok sa s rokom zišiel“ a opäť nás posunul pred prah najkrajšieho obdobia roka, Vianoc. Pre každého z nás známy pocit a jasná predstava krásnych chvíľ strávených v kruhu rodiny. Veď byť obklopený svojimi blízkymi v čase Vianoc je krásny dar, ktorý si želáme všetci. To, že nás čas Vianoc vracia do minulosti a do krásnych rokov mladosti nás napĺňa pocitom šťastia, lásky a pokoja. Veď počas celého uponáhľaného roka, plného každodenných starostí je pocit

Poskytujeme občanom službu v podobe merania zrakovej ostrosti zdarma, s možnosťou dať si vymeniť dioptrické sklá do vlastného rámu, alebo vyhotovenia komplexných okuliarov.

OZNAM_9.docx

Starosta Obce Bzince pod Javorinou

Vás pozýva na tradičný

Srdečne Vás pozývame na Vianočné trhy, ktoré  budú v Bzinciach pod Javorinou vo štvrtok 05.12.2019 od 15.00 hod do cca 19.00 hod pri amfiteátri

 

vianočné_trhy_2019.pdf

Pozvánka na stretnutie s " Mikulášom, Čertom a Anjelom ", 05.12.2019 o 17:00 hpd.