DSC 0421 1

V sobotu 10.októbra 2020 sa konalo v obradnej sieni Obecného úradu uvítanie detí do života. Prvý krát od schválenia VZN obdržali rodičia odmenu a vysadili v Sade novorodencov stromčeky, ktoré nesú mená ich narodených detičiek. Gratulujeme rodičom ku krásnym detičkám a prajeme im aj stromčekom, aby spolu vyrástli do krásy.