pdf subor

xlsharmonogram_vyvozu_-Bznice_pod_Javorinou_2021_2.xls

pdfKomunalny_odpad_2020.pdf

pdfKalendar_vyvozu_odpadu_na_rok_2019.pdf182.68 KB

pdfVZN_05_2019_o_odpadoch.pdf

pdfprevadzkovy_poriadok_hlavneho_zberneho_miesta.pdf99.94 KB

 

odvoz odpadu 1 polrokodvoz odpadu 2 polrok

Od 3. júla je v obci v prevádzke zberný dvor

Prevádzková doba je v stredu od 14 :00 do 18:00 hod. a v sobotu od 10:00 do 14:00 hod. V prípade potreby mimo prevádzkových hodín je možné zabezpečiť si otvorenie zberného dvora na čísle telefónu 032/773234.
Do zberného dvora je možné priviezť polystyrén, veľké plastové kusy napr. stoličky, sudy... , drobný stavebný materiál a sanitu, veľké sklenené tabule, drevo bez kovových súčastí, rozobratý nábytok, trávu, konáre, papier – kartóny a elektroodpad.

Naďalej sa bude 2 krát ročne odovzdávať papier výmenou za hygienické potreby, elektroodpad napr. počítače, televízory, rádia a chladničky. O termínoch Vás budeme informovať cestou miestneho rozhlasu.
Chalupári z miestnych častí, ktorí neplatia za smeti majú k dispozícii na vývoz komunálneho odpadu, plastov a skla zberné nádoby, ktoré sú umiestnené pred zberným dvorom. Privezený odpad je potrebné vytriediť a až potom ho vhodiť do nádob!

V priebehu tohto týždňa boli na vybudované stojiská v obci a miestnych častiach privezené plastové kontajnery na plasty a sklo s pevným označením. Do nich je možné tiež uskladniť vytriedený odpad.
Zároveň upozorňujeme, že predovšetkým treba odpad v domácnostiach aj naďalej triediť a dať ho vyvážať podľa zvozového kalendáru tak ako doteraz.
Pokiaľ pripravujete v domácnostiach väčšie upratovanie, prípadne prerábku je potrebné si na vyvezenie odpadu objednať samostatný kontajner na čísle telefónu 0904 946 777 alebo vám ho objednáme na obecnom úrade.
Nie je prípustné aby jedna domácnosť zaplnila celý kontajner v zbernom dvore či nádoby v stojiskách. Buďme aj v tomto smere k sebe ohľaduplní.

Zodpovedným prístupom k separovanému zberu prispejeme k zlepšeniu nášho životného prostredia.

Prevádzkové hodiny zberného dvora

Streda 14:00 - 18:00
Sobota 10:00 - 14:00


Prevádzkový poriadok zberného dvora