spoločnosti ... Aby mohlo byť násilie zastavené, musí sa o ňom vedieť. V čase, kedy je izolácia súčasťou nášho života je oveľa viac dôležité ako inokedy, aby sme boli vnímaví voči akémukoľvek volaniu o pomoc. Práve Vy môžete byť tí jediní, s ktorými sa dieťa spojí, dokonca jediní, ktorí vedia identifikovať čo sa deje v blízkom okolí. Aj v čase izolácie majme oči na stopkách!

Život v karanténe prináša mnoho zmien. Jednou z nich je aj rodinný život pod jednou strechou v režime NONSTOP. Rodičia sa v týchto dňoch stali učiteľmi, vychovávateľmi, manažérmi, homeofficovými zamestnancami, kuchármi, niekedy aj rozhodcami v súrodeneckých škriepkach ... to si vyžaduje oveľa viac trpezlivosti a tolerantnosti ako zvyčajne. Vzdelávanie sa prenieslo zo školských lavíc do online priestoru a deti sa teraz pohybujú vo virtuálnom svete ešte viac ako inokedy. Realita je žiaľ taká, že na internete si cestu k deťom nájdu aj informácie, či ľudia, ktorí neskrývajú svoj úmysel ublížiť. Vďaka zdanlivej anonymite sú internetoví páchatelia odvážnejší a krutejší ako v reálnom svete.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu je preto dôležité, aby deti vedeli, že aj v tomto období sú tu pre nich rodičia, učitelia, psychológovia, kamaráti, ale aj rôzne online linky, kde sa môžu zveriť ľuďom, ktorí im chcú pomôcť. Tieto linky a kontakty dávam do pozornosti a prosím, ak je to troška možné, o ich zverejnenie na webovej stránke školy, školského úradu, mestského či obecného úradu, centra voľného času, ...

            So želaním pevného zdravia

PhDr. Martina Koreňová

koordinátorka ochrany detí pred násilím

okresy Nové Mesto nad Váhom a Myjava

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Hviezdoslavova 36

915 01 Nové Mesto nad Váhom