Coronavirus

ZMOS
ZMOS spracoval analýzu k posudkovej činnosti. Jej súčasťou sú aj odporúčania pre rôzne kategórie obcí. Združenie miest a obcí Slovenska spracovalo ďalšiu analýzu. Aktuálna sa týka posudkovej lekárskej a sociálnej

činnosti v podmienkach miest a obcí. Dokument reaguje na dlhodobé problémy, ktoré spôsobujú nejednotnosť a roztrieštenosť tejto agendy. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-spracoval-analyzu-k-posudkovej-cinnosti-jej-sucastou-su-aj-odporucania-pre-rozne-kategorie-obci--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

COVID – 19
ÚVZ určil poradie očkovania osôb proti COVID-19
. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti informáciu Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sú Kritéria určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19. Očkovanie je rozdelené do jedenástich fáz. Viac TU https://www.zmos.sk/uvz-urcil-poradie-ockovania-osob-proti-covid-19--oznam/mid/405616/.html#m_405616     

Telefonické prihlasovanie na očkovanie pre seniorov nad 85 rokov. Call centrum rezortu zdravotníctva ponúka možnosť zaregistrovať seba alebo blízkych na očkovanie proti COVID-19. Rezort rozšíril možnosti COVID-19 infolinky najmä pre starších ľudí, ktorí často nemajú prístup na internet či dostatočné zručnosti. Viac TU https://www.zmos.sk/telefonicke-prihlasovanie-na-ockovanie-pre-seniorov-nad-85-rokov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Sprístupnená registrácia na očkovanie v Bratislave a Košiciach. Od pondelka 25. januára 2021 majú občania možnosť registrovať sa na vakcináciu v Univerzitnej nemocnici / Nemocnici svätého Michala, a.s., v Bratislave. Košická rezortná nemocnica bude túto možnosť poskytovať až od pondelka 1. februára 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/spristupnena-registracia-na-ockovanie-v-bratislave-a-kosiciach--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Webinár k polročnému hodnoteniu žiakov
. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti webinár k polročnému hodnoteniu žiakov. Viac TU https://www.zmos.sk/webinar-k-polrocnemu-hodnoteniu-ziakov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

EKONOMIKA  
Nová spolupráca v oblasti daní. Finančná správa a Slovenská komora daňových poradcov budú bližšie spolupracovať. Spolupráca je zameraná na prípravu a tvorbu legislatívnych zmien, ktoré majú vplyv na daňovníkov. Viac TU https://www.zmos.sk/nova-spolupraca-v-oblasti-dani--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Plán obnovy a odolnosti: aktualizované usmernenia pre národné plány. Európska komisia predložila členským štátom aktualizované usmernenia k príprave a predkladaní plánov na podporu obnovy a odolnosti. Viac TU https://www.zmos.sk/plan-obnovy-a-odolnosti-aktualizovane-usmernenia-pre-narodne-plany--oznam/mid/405616/.html#m_405616

SOCIÁLNE
Podpora zamestnávania ľudí vo výkone trestu. V polovici januára sa uskutočnilo neformálne stretnutie zástupcov ZMOS a národného projektu Šanca na návrat, ktorý implementuje Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže. Viac TU https://www.zmos.sk/podpora-zamestnavania-ludi-vo-vykone-trestu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ÚVO SR  
Podcast o aktivitách stálych pracovísk ÚVO. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) pokračuje v zverejňovaní podcastov o svojej činnosti súvisiacej s problematikou verejného obstarávania. Témou najnovšieho podcastu sú aktivity stálych pracovísk ÚVO, ktoré priblížil riaditeľ odboru stálych pracovísk na úrade Tomáš Bučko. Viac TU https://www.zmos.sk/podcast-o-aktivitach-stalych-pracovisk-uvo--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ÚVO pozýva na školenie inovatívnych riešení. Úrad pre verejné obstarávanie pozýva verejných obstarávateľov/obstarávateľov na školenie „Verejné obstarávanie inovatívnych riešení“. Cieľom školenia bude priblížiť verejným obstarávateľom problematiku inovatívneho obstarávania a zároveň ich motivovať k jeho aplikovaniu v procese verejného obstarávania. Viac TU https://www.zmos.sk/uvo-pozyva-na-skolenie-inovativnych-rieseni-oznam/mid/405616/.html#m_405616

INFORMATIZÁCIA
Aký je rozdiel medzi e-mailom a e-schránkou
? Elektronická komunikácia, nakoľko je veľmi jednoduchá a ušetrí vám množstvo času a veľa vecí viete vybaviť z pohodlia domova. Výnimkou nie je ani oficiálna komunikácia s úradmi, ktorá sa v rámci technologického pokroku presúva viac do online prostredia. Ústredný portál verejnej správy uvádza rozdiel medzi e-mailom a e-schránkou, ktoré každodenne využívate vo svojej práce,  z hľadiska účelu, zriadenia, účelu používania, zrušenia a bezpečnosti. Viac TU https://www.zmos.sk/aky-je-rozdiel-medzi-e-mailom-a-e-schrankou--oznam/mid/405616/.html#m_405616

CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA
Ukrajinský región hľadá partnera na Slovensku. Luhansko civilno-vojenska administratíva hľadá strategického partnera zo Slovenska, s ktorým má záujem rozvíjať dvojstranné vzťahy. Potenciálnym partnerom na Slovensku môžu byť združenie miest a obci na úrovni regiónu alebo mikroregión, ale aj individuálne mesto. Viac TU https://www.zmos.sk/ukrajinsky-region-hlada-partnera-na-slovensku-oznam/mid/405616/.html#m_405616

EURÓPSKA KOMISIA
Rok 2021 bude bez Európskeho hlavného mesta kultúry. Súčasná situácia neumožňuje priebeh plánovaných aktivít európskych hlavných miest kultúry 2021, a preto sa titul EHMK Nového sadu presúva na rok 2022 a v prípade miest Temešvár a Elefsina sa titul presunul na rok 2023. Viac TU https://www.zmos.sk/rok-2021-bude-bez-europskeho-hlavneho-mesta-kultury--oznam/mid/405616/.html#m_405616

pdfkriteria_poradia.pdf

docxRegistrácia_na_očkovanie.docx