Coronavirus

Otestovaných – 687 osôb,  Pozitívnych – 10 osôb

Testovanie na COVID 19 Bzince pod Javorinou 13 februára 2021 08,00 – 19,00hod (posledný odber 18,40hod) Prestávka:    12,00 – 13,00hod (posledný odber 11,40hod) 17,00 – 17,30hod (posledný odber 16,40hod) 

 

Občania, ktorí sa zúčastnia na celoplošnom testovaní, sa pred testovaním musia určenému pracovníkovi preukázať občianskym preukazom.

Odberné miesto Bzince pod Javorinou Základná škola Vstup: zadný vchod

Praktické pokyny pre absolvovanie testovania na odbernom mieste nájdete na videu: https://www.youtube.com/watch?v=oTKriurg7Co&feature=youtu.be

alebo sa môžete riadiť pokynmi zabezpečujúceho personálu na odbernom mieste.

docxTestovanie_občanov_13.2.2021.docx