Coronavirus

Otestovaných – 581 osôb,  Pozitívnych – 2 osoby

20. februára 2021 08,00 – 19,00hod (posledný odber 18,40hod) Prestávka: 12,00 – 13,00hod (posledný odber 11,40hod)  17,00 – 17,30hod (posledný odber 16,40hod) Občania, ktorí sa zúčastnia na celoplošnom testovaní, sa pred

testovaním musia určenému pracovníkovi preukázať občianskym preukazom. Odberné miesto Bzince pod Javorinou Základná škola Vstup: zadný vchod Praktické pokyny pre absolvovanie testovania na odbernom mieste nájdete na videu: https://www.youtube.com/watch?v=oTKriurg7Co&feature=youtu.be alebo sa môžete riadiť pokynmi zabezpečujúceho personálu na odbernom mieste.

docxTestovanie_občanov_20.2.2021.docx