Coronavirus

Od 9. júla 2021 dochádza k zmene pravidiel vstupu do ČR pre osoby s ukončeným očkovaním a osoby s prekonaným ochorením COVID-19 - bez nutnosti testov, len s podmienkou vyplniť príjazdový formulár, deti do 6 rokov veku bez nutnosti testov a vyplnenia príjazdového formulára, ostatné osoby s povinnosťou testov.

Uvedené neplatí pre vstup z krajín s extrémnym rizikom nákazy ochorením COVID-19.

Povinnosť vyplniť príjazdový formulár sa po novom vzťahuje na všetky krajiny, vrátane zelených.

Pravidlá pre vstup do ČR od 9. júla 2021 sú upravené ochranným opatrením ochranným opatrením Ministerstva zdravotníctva ČR.

Pri splnení všetkých epidemiologických podmienok môžu do ČR pricestovať osoby z krajín EÚ+ za akýmkoľvek účelom, vrátane turistiky. Pre ostatné krajiny zostáva v platnosti zákaz vstupu na územie ČR, s výnimkou zelených krajín a vybraných kategórii v súlade s koordinovaným postupom EÚ. Osoby oprávnené pricestovať do ČR, sú povinné dodržiavať epidemiologické pravidlá v súlade s cestovateľským semaforom.

Pozrite si prehľadné informácie o podmienkach vstupu na webovej stránke Ministerstva vnútra ČR a Ministerstva zahraničných vecí ČR.
 

Prehľad krajín podľa miery rizika

Aktualizované podmienky vstupu do ČR od 9. júla 2021

Tabuľka - Pravidlá vstupu a návratu do ČR od 9. júla 2021 pre občanov ČR, ich rodinných príslušníkov a rezidentov

Tabuľka - Pravidlá vstupu a návratu do ČR od 9. júla 2021 pre cudzincov z tretích krajín
 
 

Podmienky pre cestujúcich zo zelených krajín

Slovensko je pre Českú republiku od 22. júna zaradené medzi krajiny s nízkym rizikom nákazy COVID-19, teda zelené.

 • · pred vstupom do ČR majú povinnosť vyplniť príjazdový formulár
 • · pred začiatkom cesty do ČR hromadnou prepravoumôžu disponovať negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 48 hodín, alebo RT-PCR, nie starším ako 72 hodín. Tento test môžu absolvovať až do 5 dní po príchode do ČR.

 

Podmienky pre cestujúcich z krajín so stredným rizikom (oranžové)

 • · pred vstupom do ČR majú povinnosť vyplniť príjazdový formulár
 • · negatívny výsledok antigénového testu nie starším ako 48 hodín, alebo RT-PCR testu, nie starší ako 72 hodín, ktorý absolvujú pred vstupom na územie ČR(prípadne aj po vstupe občania/rezidenti ČR pri vstupe individuálnou dopravou do 5 dní od príchodu – dovtedy samoizolácia).

 

Podmienky pre cestujúcich z krajín vysokým rizikom (červené)

 • · pred vstupom do ČR majú povinnosť vyplniť príjazdový formulár
 • · pred vstupom do ČR  musia disponovať negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 48 hodín, alebo RT-PCR testu, nie starší ako 72 hodín (okrem osôb, ktoré vstupujú do ČR individuálnou dopravou)
 • · RT-PCR test najskôr na piaty deň od príchodu, dovtedy samoizolácia

Podmienky pre cestujúcich z krajín veľmi vysokým rizikom (tmavo červené)

 • · pred vstupom do ČR majú povinnosť vyplniť príjazdový formulár
 • · RT-PCR testu, nie starší ako 72 hodín, ktorý absolvujú pred vstupom na územie ČR 
 • · RT-PCR test najskôr na piaty deň od príchodu, dovtedy samoizolácia 

Podmienky pre cestujúcich z krajín s extrémnym rizikom (čierne)

 • · pred vstupom do ČR majú povinnosť vyplniť príjazdový formulár
 • · pred vstupom do ČR  musia disponovať negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 48 hodín, alebo RT-PCR testu, nie starší ako 72 hodín
 • · pred vstupom do ČR musia disponovať potvrdením o rezervácii na RT-PCR test, ktorý bude vykonaný do 24 hodín od vstupu do ČR(musia preukázať hraničnej kontrole)
 • · po vstupe do ČR najskôr na 10. deň, najneskôr na 14. deň sa podrobiť RT-PCR testu, dovtedy samoizolácia.

Výnimky

Výnimky pre vstup do ČR, u ktorých nie je potrebné predložiť negatívny výsledok testu, musia však vyplniť príjazdový formulár.

Výnimky naplatia pre krajiny s extrémnym rizikom nákazy.

 1. očkované osoby, ktoré nejavia žiadne príznaky ochorenia COVID-19a ktoré sa zároveň preukážu národným certifikátom o vykonanom očkovaní proti COVID-19 vydaným v členských štátoch EÚ s tým, že od očkovania uplynulo:
 • · najmenej 14 dní od aplikácie druhej dávky očkovacej látky s dvojdávkovou schémou
 • · najmenej 14 dní od aplikácie očkovacej látky s jednodávkovou schémou
 1. osoby, ktoré prekonali COVID-19 a nemajú klinické príznaky ochorenia, absolvovali izoláciu a od prvého pozitívneho testu RT-PCR uplynulo aspoň 11 dní, nie však viac ako 180 dní a preukáže sa:
 • · certifikátom o prekonanom ochorení COVID-19 vydaným lekárom v ČR alebo v EÚ
 • · diplomatickou nótou osvedčujúcou absolvovanie izolácie


Na stiahnutie: pdf Vzor potvrdenia o prekonaní COVID-19  (pdf; 107.53 KB)

Ďalšie výnimky pre vstup do ČR, u ktorých nie je potrebné vyplniť príjazdový formulár, ani predložiť negatívny výsledok testu:

 • · deti mladšie ako 6 rokov
 • · pracovníci medzinárodnej dopravy,
 • · v prípade ciest do alebo zo susedných krajín pokiaľ doba pobytu nepresiahne 24 hodín,
 • · pozemný tranzit nepresahujúci 12 hodín,
 • · cezhraniční pracovníci, žiaci alebo študenti, ktorí za účelom výkonu práce alebo vzdelávania pravidelne aspoň 1x do týždňa prekračujú hranicu

Opatrenia v krajine

Núdzový stav skončil 12. apríla 2021 a s ním aj obmedzenie voľného pohybu osôb. Naďalej platia mimoriadne protiepidemické opatrenia na základe pandemického zákona.

 
Upozorňujeme najmä na pravidlá pre ochranu dýchacích ciest: povinnosť nosiť respirátory vo vnútorných priestoroch stavieb, ako sú obchody, prevádzky služieb, zdravotnícke zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, medzinárodné letiská, školy, múzeá, galérie, výstavné priestory,  verejná doprava, nástupištia, prístrešky a čakárne verejnej dopravy;  povinnosť nosiť respirátory aj vo všetkých ostatných verejne prístupných miestach v prípade stretnutia v rovnaký čas aspoň 2 osôb (nežijúcich v spoločnej domácnosti) vo vzdialenosti menej ako 2 metre.

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR