Upozorňujeme na možnosť využitia aplikácií pre mobilné telefóny, ktoré obsahujú informácie o koronavíruse, jeho príznakoch, rozšírení a podobne. Ide o aplikáciu Zostaň Zdravý, ktorá funguje pod operačným systémom Android, fungovanie pod aj iOS je v štádiu schvaľovania, táto aplikácia obsahuje aj mapu osôb s vyznačenými pozitívnymi výsledkami testov a

Vážené dámy, vážení páni,

v čase, kedy sa odporúča zostať doma a ochrániť seba a svoje okolie pred koronavírusom, sú deti ohrozené dvojnásobne: vírusom a niekedy aj správaním, ktoré nie je v súlade s prijatými normami

Dobrý deň,

na základe požiadavky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky dostala Sekcia krízového riadenia MV SR za úlohu vypracovať zoznam dobrovoľníkov z radov dobrovoľníckych organizácií (predovšetkým