Vážené dámy, vážení páni,

v čase, kedy sa odporúča zostať doma a ochrániť seba a svoje okolie pred koronavírusom, sú deti ohrozené dvojnásobne: vírusom a niekedy aj správaním, ktoré nie je v súlade s prijatými normami

Dobrý deň,

na základe požiadavky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky dostala Sekcia krízového riadenia MV SR za úlohu vypracovať zoznam dobrovoľníkov z radov dobrovoľníckych organizácií (predovšetkým