Návrh_na_zmenu_rozpočtu.pdf

V piatok 22.11.2013 bol na úradnej tabuli zverejnený na pripomienkovanie návrh rozpočtu obce na rok 2014 - 2016. Svoje pripomienky môžu občania podávať na obecný úrad do 9. 12.2013.