Záverečný_účet_za_rok_2020_-_návrh.pdf

Zmena_rozpočtu_2021_-_návrh.pdf

 

Navrh_rozpoctu.pdf

Navrh_rozpoctu_2.pdf

Záverečný_účet_obce_2018.pdf