Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Cetune má 44 členov. Členskú základňu tvoria  hlavne žijúci občania Cetune, ktorí prežili hrôzy vojny a zapájali sa aj do protifašistického odboja. Čestným predsedom ZO SZPB v Cetune je Ing. Rudolf Gašparík.