Upovedomenie o začatom správnom konaní
Štvrtok: 18.11.2021
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté
záujmy ochrany prírody a krajiny.

Upovedomenie o začatom správnom konaní
Štvrtok: 18.11.2021
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté
záujmy ochrany prírody a krajiny.

Milí Bzinčania,

Ako ste si už mnohí všimli, začali sa práce na rekonštrukcii viacúčelového ihriska pri Základnej škole. Tieto budú postupne pokračovať s predpokladom kompletného dokončenia v mesiaci marec – apríl 2022. V závislosti od počasia.

Viac TU:

V rámci  novej kampane Zatoč s odpadom prichádza Slovenská agentúra životného prostredia s druhou výzvou. Október bude zameraný na plytvanie potravinami a jedlom.