Dobrý deň,

na základe požiadavky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky dostala Sekcia krízového riadenia MV SR za úlohu vypracovať zoznam dobrovoľníkov z radov dobrovoľníckych organizácií (predovšetkým

PRIJÍMANIE DETÍ DO MŠ na školský rok 2020/2021

Vážení rodičia.

Vážení rodičia!

"Zápis žiakov do prvého ročníka" sa uskutoční podľa rozhodnutia MŠ SR.