oznam

Termín trvania zimnej pohotovosti: 15.11. 2016 – 31.3. 2017

Miestne časti:             Bzince, Hrušové, Vrzávka, Cetuna - u Slávikov, u Hrašných, u Mazákov, na Odbočke
Dodávateľ:                 Jaroslav Paška, tel. č. 0915 061 255
Pokyn k výjazdu dáva:
poslanec za miestnu časť Bzince                             Ing. D. Málik               0903 223 959
poslanec za miestnu časť Hrušové                           Mgr. P. Jarábek          0907 218 779
poslankyňa za miestnu časť Cetuna/Vrzávka           E. Trnková                  0905 819 141

 

Miestne časti:              Cetuna (okrem u Slávikov, u Hrašných, u Mazákov, na Odbočke), Hrubá Strana
Dodávateľ:                   Peter Ješko, tel. č. 0903 413 253
Pokyn k výjazdu dáva:
poslankyňa za miestnu časť Cetuna/Vrzávka             E. Trnková              0905 819 141
starostka                                                                     Ing. A. Šoltysová     0907 776 580