oznam

Na základe vydaného stavebného povolenia pre SPP distribúcia, dňom 1.3. 2017 začnú rekonštrukčné práce vybraných úsekov plynovodov v miestnej časti Hrušové.

Práce bude vykonávať zmluvný dodávateľ spoločnosti SPP distribúcia, ktorým je GAS- MET s.r.o. Nové Mesto nad Váhom. Všetky náklady spojené s predmetnou rekonštrukciou sú hradené SPP distribúcia, občania miestnej časti neplatia nič.

HARMONOGRAM prác:

 

1. Od čísla 558/1009 do 1012               Začiatok   1.3.        Koniec 14.3. 2017

2. Od čísla 1013 do 1017                      Začiatok 14.3.        Koniec 21.3. 2017

3. Číslo 1018 a 1024                             Začiatok 21.3.        Koniec 13.4. 2017

4. Od čísla 1019 do 1023                      Začiatok 13.4.        Koniec 27.4. 2017