oznam

Jarný zber ELEKTROODPADU

v sobotu, 5. mája 2018

 

8,00 hod.            Bzince  pri Obecnom úrade

8,45 hod.            Hrušové pri kultúrnom dome

9,15 hod.            Vrzávka pri hasičskej zbrojnici

9,30 hod.            Cetuna pri kultúrnom dome

10,00 hod.          Hrubá Strana pri kultúrnom dome

 Je možné odovzdať svietidlá, žiarivky, chladničky, mrazničky a ostatnú elektroniku, akumulátory, jedlé, motorové a prevodové oleje, obaly z farieb a lepidiel v označených nádobách.