oznam

„Detský herný prvok v areáli bývalej základnej školy Hrubá Strana".

https://www.tsk.sk/financie/participativny-komunitny-rozpocet/nove-mesto-nad-vahom/7.-detsky-herny-prvok-v-areali-byvalej-zakladnej-skoly-hruba-strana.html?page_id=415567

Ďakujeme všetkým za hlasovanie.