pdf subor

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vyhlasuje od 3.8.2018 čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.

Podrobnosti tu.