Obecný úrad v Bzinciach pod Javorinou upozorňuje občanov ..........

Danove priznanie  Zmeny v roku 2019

 

Obecný úrad v Bzinciach pod Javorinou upozorňuje občanov, vlastníkov nehnuteľností, ktorí v priebehu roka 2018 nadobudli (kúpili, zdedili, skolaudovali), predali alebo darovali nehnuteľnosť, zmenili druh alebo výmeru pozemku, pristavili, nadstavili, zmenili účel využitia stavby, že sú povinní podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2019 do konca januára 2019 na Obecnom úrade v Bzinciach pod Javorinou.


Majitelia psov sú povinní nahlásiť všetky zmeny vo vlastníctve (nový pes, utratenie).

Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad na rok 2019 treba predložiť spolu s dokladmi preukazujúcimi nárok na zníženie poplatku (napr. občania s preukazom ŤZP, študenti SŠ,VŠ ubytovaní na internáte, občania s trvalým pobytom v obci Bzince pod Javorinou pracujúci a žijúci v zahraničí. Termín podania do 31.1.2019.