ikona erbVýberové konanie na obsadenie prednostu / prednostky obecného úradu Bzince pod Javorinou.