ikona erbObecný úrad v Bzinciach pod Javorinou oznamuje, že zmluvy na hrobové miesta sa budú uzatvárať a poplatky za ich prenájom vyberať od 15. mája 2019 každú stredu od 15:00 hod do 17:00 hod. v kancelárií správcu cintorínov.
Týka sa to nájomcov, ktorým uplynula doba zaplatenia 10 rokov.