ikona erbRokovací poriadok Obecného zastupitel'stva v Bzinciach pod Javorinou

 

pdfRokovaci_poriadok_OZ 2020.pdf