Bzince pod Javorinou s Hoštákom1

 

Vážení občania,

V mesiaci október 2019 bolo spustené verejné pripomienkovanie návrhu Všeobecno záväzného nariadenia k názvom ulíc. Niektorí z vás na tento návrh reagovali na stretnutiach s vami v mesiaci november a reagujú, za čo im ďakujem.

Moja prosba smeruje k tomu, aby ste pokračovali v pripomienkovaní tohto návrhu a poslali nám – na OcÚ, prípadne vašim poslancom mailom alebo na papieri napísané vaše pripomienky písomne. Prispejete tak k tomu, aby obecné

zastupiteľstvo schválilo názvy ulíc k vašej spokojnosti. Vzhľadom k tomu, že návrh by mal byť prerokovaný na obecnom zastupiteľstve v mesiaci február, je termín pripomienkovania stanovený do 31.12.2019.

Ďakujem za pochopenie a ústretovosť.

S pozdravom

Ing.Dušan Málik

Starosta obce

Cetuna1

Hrubá Strana1

Hrusove1

Vrzavka1