pochopili nutnosť triedenia odpadu sme dosiahli  veľmi pekné zlepšenie percenta triedenia odpadu z 8,7% na viac ako 24%. Vytvorili sme zberný dvor a zberné miesta pre triedený odpad. V tomto roku by sme boli veľmi radi, keby sme

sa v triedení odpadu prehupli cez 30%, čo by nám zabezpečilo nezvyšovanie poplatku za uskladňovanie komunálneho odpadu.

        Dnes sa uskutočnil zber skla - triedeného odpadu. Posielam vám pre
informáciu fotografie z technických služieb Stará Turá. Triedený odpad -
sklo(to malo dnes byť) obsahuje viac ako 1/3 komunálneho odpadu. Vďaka tomu nám dnešný zber nezarátajú ako sklo ale ako komunálny odpad. Úsilie poctivo triediacich občanov sa vďaka pár nedisciplinovaným občanom minulo tentoraz účinkom. Vo vreciach pred domami to bolo v poriadku. Komunálny odpad bol nahádzaný vo veľkých 1100l kontajneroch, ktoré máme na zberných miestach. Na spodku bol komunálny odpad a na vrchu sklo.

       Aj vzhľadom k dnešnému výsledku zberu skla, aj vzhľadom k opakujúcim sa prípadom nerešpektovania spôsobu triedenia odpadu od niektorých našich arogantných (po roku apelovania a vysvetľovania sa to bohužiaľ ináč nazvať nedá)spoluobčanov, vás opakovane žiadam o dodržiavanie základných zásad pre triedenie odpadu. Všímajte si prosím tých, ktorí tieto zásady stále porušujú a neváhajte ich upozorniť prípadne nahlásiť na obecný úrad aj s prípadnou fotografiou. Za porušovanie zákona o odpadoch budú za svoju aroganciu braní na zodpovednosť. Rovnako obecný úrad vykoná v priebehu tohto roka 3 – 4 kontroly triedenia odpadu priamo pri zvozoch a bude nedisciplinovaných občanov, ktorí netriedia odpad upozorňovať a brať na zodpovednosť.

S pozdravomIng.Dušan Málik
Starosta obce

IMG 3248

IMG 3249