Zápis prvákov Základná škola nár. um. Ľ. Podjavorinskej s materskou školou Bzi

Vážení rodičia!

"Zápis žiakov do prvého ročníka" sa uskutoční podľa rozhodnutia MŠ SR.

 Zápis sa uskutoční v termíne od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020. Zápis sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Odporúčame elektronickou formou, alebo poštou.

Elektronickú žiadosť (Prihláška na štúdium) nájdete aj v ľavej záložke - Elektronická prihláška. Ak chcete využiť možnosť elektronického prihlásenia, ak sa nedá dostať do el. prihlásenia je možnosť poslať prihlášku vo Worde, ktorá je k dispozícií.

Zápisu sa musia zúčastniť deti, ktoré v čase nástupu na PŠD do 31.8. 2020 dovŕšilo šiesty rok veku, dosiahlo školskú zrelosť a deti s odkladom.

Overenie údajov sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Zákonný zástupca dieťaťa so ŠVVP doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020.

Ak zákonný zástupca požiada o odklad, vyjadrenie od lekára a zariadenia výchovného poradenstva sa doručí dodatočne , najneskôr do 4 týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia šk. vyučovania.

Presné znenie rozhodnutia MŠ SR :

https://www.minedu.sk/data/att/16003.pdf

Link naprihlášku vo worde: 

Prihlaska_na_skolsky_rok_2020-2021.docx

 Elektronická prihláška:

 https://zsbzince.edupage.org/register/

viac tu :