ikona erb

Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou na svojom zasadaní dňa 7.10.2020 schválilo vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra:

UZNESENIE č. 74/2020

Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje:

  1. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Bzince pod Javorinou, ktorá sa uskutoční na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Bzinciach pod Javorinou,    v zasadacej miestnosti Obecného úradu obce Bzince pod Javorinou č. 348  dňa 9.12.2020 o 17.00 hod.
  2. Pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce Bzince pod Javorinou, ktorý je určený v rozsahu 8,75 hodiny týždenne (t.j. 20 % pracovný úväzok).

pdfvyhlásenie_voľby_HK.pdf