SCITANIE OBYVATELOV

„Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby prostredníctvom počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet.

Sčítací formulár bude dostupný na webovej stránke www.scitanie.sk alebo sa obyvateľ sčíta cez mobilnú aplikáciu“.

pdfScitanie_A4_800_ks_130_gr_Lesk_papier.pdf