ikona erbPodľa ústavného zákona č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov zverejňujem za kalendárny rok 2020 Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára.

pdfMajetkové_priznanie_starostu_za_rok_2020.pdf