Stacionar

 

Vážený pán starosta,

na jeseň sme Vás navštívili s ponukou aj pre Vašich občanov, využívať sociálne služby  v dennom stacionári. Denný stacionár sme otvorili už v januári. Prijímatelia sociálnej služby  tu majú zabezpečenú nielen opateru a teplý obed, ale

aj kontakt s inými ľuďmi a zmysluplný program.. Pobytom v stacionári je možné urobiť  veľa pre to, aby mohol človek čo najdlhšie zotrvať vo svojom domácom prostredí, napriek zhoršujúcemu sa, alebo náhle zhoršenému zdravotnému stavu.  Dnes by sme Vám chceli prostredníctvom  krátkej ukážky priblížiť  našu prácu s ľuďmi, Môžete si ju pozrieť na našom YouTube kanále

Viac TU :  https://youtu.be/KYrJGiTPPEM.