ikona erb

Viac TU:

V rámci  novej kampane Zatoč s odpadom prichádza Slovenská agentúra životného prostredia s druhou výzvou. Október bude zameraný na plytvanie potravinami a jedlom.

Kampaň Zatoč s odpadom v priebehu školského roka postupne predstaví desať rôznych výziev, ktoré spája spoločný cieľ - zamyslieť sa nad odpadom, naštartovať seba, ale aj okolie k pozitívnym zmenám a tým predchádzať vzniku odpadu. Zapojiť sa môže široká verejnosť, žiaci aj učitelia do 30. júna 2022.

Aktuálna výzva na mesiac október sa nesie v znamení témy plytvania potravinami. Ide pritom o jeden z najväčších problémov, ktorým ľudstvo čelí. Každý rok sa totiž vyhodí až jedna tretina jedla. Spolu s nezjedeným jedlom ,,končia v koši“ aj vzácne prírodné zdroje, akými sú voda, pôda, energie a práca, ktoré sa spotrebujú pri pestovaní, spracovaní a distribúcii potravín. Pritom sa možno stačí len zamyslieť, aké druhy jedla najčastejšie vyhadzujeme a prečo.