ikona erbUpovedomenie o začatom správnom konaní
Štvrtok: 18.11.2021
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté
záujmy ochrany prírody a krajiny.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď
písomne na adresu: Obec Bzince pod Javorinou 348, 916 11, alebo elektronicky na adresu:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
Žiadateľ: Ján Srnánek , 916 11 Bzince pod Javorinou s.č.938, žiada o vydanie súhlasu na
výrub drevín – topoľ - 2ks a jaseň – 1ks, rastúcich na pozemku s parc.č.122, 122/2 a 122/1
reg C-KN, vedené v liste vlastníctva č.2133, podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Správne konanie začalo dňa
11.11.2021. Ústne pojednávanie a miestna obhliadka sa uskutoční dňa 26.11.2021 o 10:30
hod. na mieste výskytu sdrevín.