Vážený pán starosta,

na jeseň sme Vás navštívili s ponukou aj pre Vašich občanov, využívať sociálne služby  v dennom stacionári. Denný stacionár sme otvorili už v januári. Prijímatelia sociálnej služby  tu majú zabezpečenú nielen opateru a teplý obed, ale

Podľa ústavného zákona č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov zverejňujem za kalendárny rok 2020 Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára.

Majetkové_priznanie_starostu_za_rok_2020.pdf